กำลังบันทึกข้อมูล ติดต่อสำรองที่พักสำหรับกางเต๊นฑ์ เที่ยวชมป่าต้นน้ำเป็นหมู่คณะ คลิ๊กที่นี่

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

บริการที่แนะนำ

กิจกรรมเล่นน้ำคลายร้อน ท่ามกลางธรรมชาติ

น้ำใสดุจกระจก พร้อมให้ท่านได้เล่นอย่างมีความสุขท่ามกลางฝูงปลาตามธรรมชาติ

 

 

 

กิจกรรมพายเรือชมธรรมชาติ ศึกษาระบบนิเวศป่าต้นน้ำ

ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศของป่าต้นน้ำบ้านน้ำราด เพียงลำละ 50 บาทต่อช่วโมง แล้วท่านจะรักและหวงแหนธรรมชาติมากยิ่งขึ้น

 

 

กิจกรรมกางเต็นฑ์พักแรมเพื่อศึกษาธรรมชาติ

ลานกางเต๊นฑ์สำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการพักค้างคืนและศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมในเรื่องระบบนิเวศป่าต้นน้ำ (สามานำเต๊นฑ์นำมาเองและมีให้เช่าครับ)

 

กิจกรรมเส้นทางปีนเขาเพื่อศึกษาธรรมชาติ

สำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการพักค้างคืนและศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมในเรื่องระบบนิเวศป่าต้นน้ำ(อยู่ระหว่างปรับปรุงเส้นทาง)