จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

บริการที่แนะนำ

กิจกรรมเล่นน้ำคลายร้อน ท่ามกลางธรรมชาติ

น้ำใสดุจกระจก พร้อมให้ท่านได้เล่นอย่างมีความสุขท่ามกลางฝูงปลาตามธรรมชาติ

 

 

 

กิจกรรมพายเรือชมธรรมชาติ ศึกษาระบบนิเวศป่าต้นน้ำ

ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศของป่าต้นน้ำบ้านน้ำราด เพียงท่านละ 50 บาทต่อช่วโมง แล้วท่านจะรักและหวงแหนธรรมชาติมากยิ่งขึ้น

 

 

กิจรรมกางเต็นฑ์พักแรมเพื่อศึกษาธรรมชาติ (อยู่ระหว่างการปรับปรุงพื้นที่)

ลานกางแต๊นฑ์สำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการพักค้างคืนและศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมในเรื่องระบบนิเวศป่าต้นน้ำ อย่าลืมช่วยกันรักษาความสะอาดนะครับ