กำลังบันทึกข้อมูล ติดต่อสำรองที่พักสำหรับกางเต๊นฑ์ เที่ยวชมป่าต้นน้ำเป็นหมู่คณะ โทร.061-1926152
กำลังบันทึกข้อมูล ติดต่อสำรองที่พักสำหรับกางเต๊นฑ์ เที่ยวชมป่าต้นน้ำเป็นหมู่คณะ โทร.061-1926152

ป่าต้นน้ำ บ้านน้ำราด

"ป่าต้นน้ำบ้านน้ำราด" เป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักท่องเที่ยว ให้นักท่องเที่ยวช่วยกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เน้นการช่วยเหลือตนเองในการท่องเที่ยว เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ไม่เน้นผลกำไร เปิดให้เข้าชมพื้นที่ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น. ดังสโลแกนที่ว่า ทรัพยากรธรรมชาติทุกชนิดทุกคนมีสิทธิเข้าถึงและช่วยกันรักษาอย่างเท่าเทียม.

เพิ่มเติม
image01
สะอาดสวยใส
image02
กับผืนทรายนิ่มนุ่ม
image03
ปล่อยกายใจให้ล่องลอย
image04
ปลาน้อยคอยตอนรับ
image05
มุมมองแปลกใหม่
image06
สายน้ำไหลเย็น
image07
ความสุขของเด็กๆ
image08
จุดเช็คอิน

บริการของเรา

คณะกรรมการป่าต้นน้ำฯ

รายชื่อคณะกรรมการวิสาหกิจชุมชนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ป่าต้นน้ำบ้านน้ำราด หมู่ที่ 4.

ผลงานเด่น

นวัตกรรมการบริหารจัดการขยะในพื้นที่ชุมชนและสถานที่ท่องเที่ยว

วิดิโอจากสื่อมวลชน

รวม VDO จากรายการต่างๆ

บริการที่แนะนำ

กิจกรรมแนะนำเมื่อมาท่องเที่ยวป่าต้นน้ำบ้านน้ำราด.

แผนผังเว็บไซต์

แผนผังสำหรับ Search Engine Optimization.

ภาพนักท่องเที่ยว/กิจกรรมที่ผ่านมา

ทีมงานของเรา

สุจิน นาคบำรุง

กำนันตำบลบ้านทำเนียบ.

กิตติกร ปิ่นรัตน์

นายก อบต.บ้านทำเนียบ.

จำเนียร เพชรชนะ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ป่าต้นน้ำบ้านน้ำราด

สถาพร เนาวกุล

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน บ้าน้าราด.

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

พบกับพวกเรา

ที่อยู่ของเรา
Address

ป่าต้นน้ำบ้านน้ำราด หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านทำเนียบ อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84180 .

Phones

0 968 594 503 หรือ

0 806 961 166 กำนันสุจิน นาคบำรุง

หรือ 077 953 121 (อบต.บ้านทำเนียบ)